Algemeen
De website van Persian Caviar is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Persian Caviar tracht haar site actueel en up to date te houden. Desondanks kan aan de site geen enkele rechten worden ontleend. Persian Caviar geeft geen garantie voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en kwaliteit van de informatie verstrekt op de site en behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging de informatie ten alle tijde te wijzigen of in te trekken. Persian Caviar is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met onderstaand adres.

Aansprakelijkheid
Persian Caviar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites. Zij is ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of ander schadeveroorzakend gebruik van de website.

Persoonsgegevens
De aan Persian Caviar verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie via het contactformulier) worden door Persian Caviar opgeslagen. De gegevens worden geheel voor persoonlijke doeleinden (verstrekken van nieuwsbrieven, acties, etc.) gebruikt en niet gepubliceerd noch verstrekt aan derden. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar info@persiancaviar.nl.

Externe links
Aan de website van Persian Caviar zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekt Persian Caviar aanvullende informatie. Persian Caviar is niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s en grafische elementen, is eigendom van Persian Caviar en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op
deze site is auteursrechtelijk beschermd. Eventueel gebruik van enige content op de site mag niet zonder schriftelijk toestemming gekopieerd, gewijzigd of op enig andere wijze gebruikt worden.

Portretrecht
Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u dat niet (meer) op
prijs, neem dan contact op via onderstaand adres.

Persian Caviar • Gevers Deynootweg 57E • 2586 BG Den Haag